නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Hettich Straight Frame Profile, පළල 19mm / දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් නිමාව - HT911307100

Hettich Straight Frame Profile, පළල 19mm / දිග 3000mm, ඇලුමිනියම් නිමාව - HT911307100

නිතිපතා මිල Rs 10,820.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 10,820.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

HT 911307100 - Hettich 19mm ඇලුමිනියම් පැතිකඩ 3000mm 10640 සමඟ

සමාලෝචන නැත
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න