නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

Salto AFB0 | Ælement Fusion

Salto AFB0 | Ælement Fusion

නිතිපතා මිල Rs 0.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 0.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

AElement යනු මෝස්තර සහිත මෝස්තරයක් සහිත අවම RFID අගුලකි. එය බලශක්ති-කාර්යක්ෂම සහ පද්ධතිය කළමනාකරණය කිරීමට පහසු ලෙස සියලු භෞතික ආරක්ෂණ අවශ්යතා ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉඩ සලසයි. සම්පූර්ණයෙන්ම රැහැන් රහිත සහ SALTO Virtual Network, SALTO Wireless Network, සහ JustIN Mobile හරහා ජාලගත කර ඇත. DIN ප්‍රමිතිය සහ ANSI මෝටිස් අගුල් සමඟ අනුකූල වේ.

තවත් බැලීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න