නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 1

AarkayVox Vox London onPlate Lever Handle only - SS Finishs - Pair - AKVSSMD5741

AarkayVox Vox London onPlate Lever Handle only - SS Finishs - Pair - AKVSSMD5741

නිතිපතා මිල Rs 6,600.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 6,600.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.

මිල හසුරුව සඳහා පමණි

අගුළු සිරුර සහ සිලින්ඩරය සමඟ ඇණවුම් කළ යුතුය

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න