නිෂ්පාදන තොරතුරු වෙත යන්න
1 වල 2

AarkayVox Mortice Smooth on Plate Handle MSN/MAB - AKVSSMD4707MSN/AKVSSMD4709MAB

AarkayVox Mortice Smooth on Plate Handle MSN/MAB - AKVSSMD4707MSN/AKVSSMD4709MAB

නිතිපතා මිල Rs 5,330.00 LKR
නිතිපතා මිල විකුණුම් මිල Rs 5,330.00 LKR
විකිණීමට විකිණී හමාරයි
බදු ඇතුළත් වේ.
Color

මිල හසුරුව සඳහා පමණි
ලොක් බොඩි සහ සිලින්ඩරය සමඟ ඇණවුම් කිරීමට

AKVSSMD4707MSN - Vox London MSN AI Mortice SMOOTH On Plate handle

AKVSSMD4709MAB - Vox London MAB AI Mortice SMOOTH On Plate handle

No reviews
සම්පූර්ණ විස්තර බලන්න