එකතු: OPK

OPK - ස්ලයිඩින් සහ ෆෝල්ඩින් දොර විසඳුම්

අපගේ ස්ලයිඩින් සහ ෆෝල්ඩින් දොර විසඳුම් පරාසය නිවාස හෝ වාණිජ අවශ්‍යතා සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. අභ්‍යන්තර සහ බාහිර විවරයන් සඳහා අඩු ඝර්ෂණ රෝලිං පද්ධති සහිත සුමට සහ බහුකාර්ය භාවිතා කළ හැක. දොර ආධාරක බර දොර කොළයකට 25-250kgs. පැති හෝ ඉහළ සවිකර ඇති බර ධාවන පථ උසස් තත්ත්වයේ ගුවන් යානා ශ්‍රේණියේ ඇලුමිනියම් වලින් සාදා ඇත. නොපෙනෙන සරනේරු හෝ බට් සරනේරු සමඟ සවි කිරීම පහසුය.