එකතු: හෙට්ටිච් ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටල | වර්ගය

හෙට්ටිච් - ජර්මානු ගෘහ භාණ්ඩ දෘඩාංග

වසර 10ක ප්‍රතිස්ථාපන වගකීමක් සහිත මුළුතැන්ගෙයි සහ ඇඳුම් ආයිත්තම් කට්ටල මල නොබැඳෙන වානේ කම්බි බාස්කට්.

Hettich යනු ගෘහ භාණ්ඩ උපාංග නිෂ්පාදනය කරන ලොව විශාලතම නිෂ්පාදකයන්ගෙන් එකකි. සෑම දිනකම කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 6,200 ක් ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා බුද්ධිමත් තාක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීමේ අභියෝගය භාර ගනී.

ඔබට විශ්වාස කළ හැකි ජර්මානු ගුණාත්මකභාවය.